You are currently viewing Co warto wiedzieć o alimentach?

Co warto wiedzieć o alimentach?

Kwestie związane z alimentami i ich pobieraniem z jednej strony są zawsze tematem bardzo ważnym. Rzeczywiście, teraz każdy wie, że dziecko opuszczone przez rodzica musi uzyskać od tego rodzica alimenty. Wysokość ustalonej sumy pieniężnej ustala sąd wychodząc z maksymalnego możliwego zachowania dotychczasowego poziomu alimentów dziecka, biorąc pod uwagę sytuację materialną i rodzinną stron oraz inne okoliczności godne uwagi.

Istotne kwestie w walce o alimenty

prawnik z alimentów z gdyniZ praktyki panującej wśród prawników można stwierdzić, że najczęściej zasądzaną przez sądy kwotą zapłatę jest kwota stanowiąca równowartość minimum egzystencji dla dzieci. Oczywiście sytuacja rodzica dotycząca braku stałej pracy i regularnych zarobkach nie może stanowić bezwarunkowej podstawy do odmowy zaspokojenia roszczenia o alimenty na małoletnie dziecko w stałej wysokości. Jak informuje prawnik z alimentów z Gdyni, w przypadku, gdy rodzic ukrywa swój rzeczywisty dochód i ma inne dochody, wówczas sprawą zajmuje się policja. Alimenty to fundusze, które zgodnie z prawem mają prawo do otrzymywania nieletnich, niepełnosprawnych lub potrzebujących członków rodziny od swoich krewnych i małżonków, w tym byłych. Najczęściej jednak są to alimenty na dziecko. Płatności można ustalić zarówno na podstawie decyzji stron, jak i za pośrednictwem sądu, jeżeli osoba odmawia dobrowolnego wypłaty alimentów i w takich przypadkach właśnie warto mieć na uwadze pomoc prawnika. Jeżeli między stronami nie ma porozumienia w sprawie wypłaty alimentów lub jedna ze stron nie chce ich płacić, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego miejsca zamieszkania. Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów składa się odpowiedni wniosek o alimenty w dwóch egzemplarzach do sądu, o ile nie ma sporów o ojcostwo lub macierzyństwo czy miejsce zamieszkania.

W rzeczywistości poruszony temat ma wiele niuansów, zarówno materialnych, jak i proceduralnych, których nie da się opisać w jednym artykule. Ponadto każdy przypadek jest bardzo indywidualny. Zrozumienie indywidualnych kwestii każdego problemu i znalezienie najlepszego sposobu jego rozwiązania będzie możliwe podczas osobistej konsultacji z adwokatem, który gotowy jest udzielić pomocy. O alimenty trzeba w końcu walczyć i nie ma w tym nic nadzwyczajnego.