You are currently viewing Do czego służy defibrylator AED?

Do czego służy defibrylator AED?

 

Dzięki urządzeniu jakim jest defibrylator AED można uratować życie osobie, u której doszło do zaburzenia krążenia. W związku z tym, urządzenie to jest niezwykle ważne i potrzebne, dlatego powinno znajdować wszędzie, jak to ma miejsce np. w Japonii. Warto również uświadamiać społeczeństwo na temat działania urządzenia oraz postępowania podczas ratowania życia.

Zastosowanie defibrylatora AED

niedrogi Defibrylator AEDAutomatyczny Defibrylator Zewnętrzny zwany AED jest urządzeniem, dzięki którym można przeanalizować rytm pracy dane osoby i aparat ten samodzielnie zadecyduje, czy konieczna jest defibrylacja poszkodowanego. Niedrogi defibrylator AED powinien znajdować się w jak największej liczbie miejsc. Urządzenie może być obsługiwane przez osoby, które nie są medykami i nie mają specjalistycznej wiedzy. Bez wątpienia, defibrylatory ratują życie, zatem powinno być jak najwięcej. Z racji tego, że są automatyczne, mogą ich używać osoby, które nie maja wiedzy medycznej. Warto przeprowadzać szkolenia na temat użycia urządzenia, aby świadkowie wypadku, ludzie postronnie nie mieli obaw przed jego użyciem, ponieważ może on uratować czyjeś życie. Miejsca, w których znajduje się defibrylator, świadczą o świadomości i bezpieczeństwie danego miejsca. Najczęściej urządzenia można spotkać w szkołach, centrach handlowych czy innych miejscach użyteczności publicznej. Istnieje specjalny program noszący nazwę Publiczny Dostęp do Defibrylacji, dzięki którym ilość urządzeń w miastach stale wzrasta. Jeśli zauważy się, że osoba doznała nagłego zatrzymania krążenia, należy niezwłocznie sięgnąć po defibrylator, który za pomocą komend głosowych będzie instruował ratującą osobę. Urządzenie samo zadecyduje o dostarczeniu impulsu, jeśli uzna to za koniecznie. Zakazane jest używanie urządzenia, jeśli poszkodowany znajduje się w wodzie czy w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Warto zadbać o edukację społeczeństwa w zakresie obsługi automatycznego defibrylatora AED, który może uratować komuś życie. Ludzie często boją się podejmować akcji ratowniczej ze względu na brak wiedzy i strach. W związku z tym, warto przeprowadzać szkolenia odnośnie obsługi defibrylatora zewnętrznego. Podczas jego używania, należy pamiętać o kilku zasadach. W czasie rejestrowania rytmu serca i defibrylacji, należy odsunąć się od poszkodowanego, aby nie zakłócić pracy urządzenia.