You are currently viewing Na co zwracać uwagę wybierając izolację termiczną?

Na co zwracać uwagę wybierając izolację termiczną?

Izolacja termiczna wykonywana jest dla liniowych odcinków rurociągów sieci ciepłowniczych, kształtek, połączeń kołnierzowych, dylatacji i podpór rur do układania kanałów naziemnych lub podziemnych. Wybierając materiały na konstrukcje termoizolacyjne rurociągów układanych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych oraz tunelach przejściowych, należy wziąć pod uwagę wymagania norm projektowych dla tych obiektów pod względem zagrożenia pożarowego.

Zastosowanie różnych typów izolacji termicznej

rekomendowana cienka izolacja termicznaDo izolacji armatury, kompensatorów i połączeń kołnierzowych należy stosować głównie zdejmowane konstrukcje termoizolacyjne. Produkty termoizolacyjne na bazie włókien mineralnych i szklanych, znajdują największe zastosowanie w praktyce jako izolacja cieplna warstwy w tych strukturach. Cylindry wykonane z wełny mineralnej i włókna szklanego są skutecznymi produktami termoizolacyjnymi dla sieci ciepłowniczych układanych w rurociągach. Rekomendowana cienka izolacja termiczna zapewnia obniżenie kosztów robocizny przy montażu izolacji cieplnej sieci ciepłowniczych w kanałach. Przy budowie izolacji termicznej podziemnych rurociągów układania kanałów, biorąc pod uwagę możliwość wnikania wilgoci kropelkowej do konstrukcji, zaleca się stosowanie wyłącznie wodoodpornych materiałów termoizolacyjnych. Aby ograniczyć zawilgocenie włóknistej izolacji termicznej podczas układania kanałów naziemnych i podziemnych, wzdłuż warstwy izolacji termicznej montowana jest powłoka ochronna z materiałów hydroizolacyjnych. W praktyce domowej stosuje się watę szklaną. Do rurociągów sieci grzewczych podziemnego układania bezkanałowego stosuje się głównie rury preizolowane fabrycznie z powłoką hydroizolacyjną, co wyklucza możliwość zwilżenia izolacji podczas pracy.

Pianka poliuretanowa niestety ogranicza możliwość jej zastosowania do izolacji termicznej rurociągów sieci ciepłowniczych, układania naziemnego i podziemnego w kanałach przelotowych i nieprzelotowych oraz tunele. O optymalnej ekonomicznie grubości warstwy termoizolacyjnej dla danego typu materiału decyduje minimalna wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenie izolacyjne oraz koszty eksploatacyjne, z uwzględnieniem kosztu użytych materiałów i energii cieplnej w danym regionie.