You are currently viewing Procedura i uzyskanie pozwoleń na budowę studni

Procedura i uzyskanie pozwoleń na budowę studni

Wykonywanie wielu czynności nawet na własnym terenie wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń. Przykładem jest choćby wznoszenie budynków. W celu możliwości wykonania danego budynku powinniśmy uzyskać zgodę wynikającą z przepisów ustawy prawo budowlane. Podobnie wygląda kwestia z możliwością wywiercenia studni na własnym terenie. Na ogół jest to związane z koniecznością wystąpienia o odpowiednią zgodę.

Niezbędne kroki do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

pozwolenie wodnoprawne w toruniuCała procedura wymaga w związku z tym przedstawienia odpowiednich dokumentów, a także licznych pomiarów i ekspertyz w zakresie wpływu odwiertu studni na stan wód gruntowych. Dopiero po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, a następnie zapoznaniu się z nimi przez organy administracji gminnej wydawane jest odpowiednie pozwolenie na wykonanie odwiertu. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy jednak uzyskać jest odpowiednie pozwolenie wodnoprawne. To na tej podstawie lokalne organy wydają zgodę na możliwość wykonania odwiertu studni. Jeśli chodzi o właściwe pozwolenie wodnoprawne w toruniu konieczne jest jego uzyskanie. Następuje to poprzez przedłożenie do odpowiedniego urzędu dokumentów związanych z ekspertyzą hydrologiczną w danym miejscu. Ekspertyza ta określa wszelkiego rodzaju informacje, na podstawie których mamy możliwość uzyskania w bardzo łatwo sposób wpływu studni na zasoby wód podziemnych. Obecnie z uwagi na coraz częstsze susze tego rodzaju sprawy analizowane są o wiele bardziej wnikliwie. Z tego też względu po rozpoczęciu całej procedury powinniśmy uzbroić się w cierpliwość. Uzyskanie wszelkich pozwoleń może nam bowiem zająć dość sporo czasu. Na szczęście, gdy dokumentacja jest skompletowana w sposób prawidłowy, a stan wód podziemnych jest na odpowiednio dobrym poziomie uzyskanie pozwolenia na odwiert studni możemy uzyskać o wiele łatwiej.

Bardzo dużo osób przed złożeniem tego rodzaju wniosku przygotowuje się bardzo starannie do całej procedury. Jest to jeden z najlepszych sposobów, które dają możliwość szybkiego i sprawnego załatwienia tego tematu. Obecnie wystąpienie o tego rodzaju pozwolenie jest możliwe nawet za pośrednictwem strony internetowej. W ten sposób nie musimy tracić czasu na stanie w kolejkach w urzędach. Załatwienie sprawy za pośrednictwem internetu jest o wiele szybsze.