You are currently viewing Transport odpadów we Włoszech

Transport odpadów we Włoszech

Wszelkiego rodzaju transport międzynarodowy, związany z odpadami, w tym tymi, które szczególnie wymagają odpowiedniego składowania i utylizacji, wymaga posiadania odpowiednich pozwoleń. Na terenie polski prowadzona jest Baza Danych Odpadowych (BDO), w której prowadzona jest ewidencja wywozu oraz utylizacji poszczególnych opadów przez przystosowane do tego celu firmy.

Przewóz odpadów we Włoszech

pozwolenie na transport odpadów we włoszechWszelkiego typu firmy, które planują zająć się transportem odpadów poza granice własnego kraju, w pierwszej kolejności muszą posiadać odpowiednie pozwolenie na tego typu działalność. W przypadku Włoszech, pozwolenie na przewóz odpadów drogą międzynarodową jest wyłącznie jednym z elementów, które pomaga w pozytywnym rozpatrzeniu prośby. W pierwszej kolejności trzeba pamiętać, iż rząd Włoski także prowadzi rejestr i ewidencję odpadową, celem ochrony środowiska oraz czuwania nad bezpiecznym składowaniem i utylizacją opadów. Dlatego pozwolenie na transport odpadów we włoszech uzyskiwanie jest po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji. W wielu przypadkach firmy transportowe decydują się na wysłanie swojego przedstawiciela do Włoch. W takim przypadku podstawowym dokumentem, jaki należy dołączyć do dokumentacji, jest kserokopia dowodu osobistego. Jeśli firma nie posiada przedstawiciela, niezbędna jest kserokopia dowodu osobistego właściciela firmy. Należy dostarczyć również kopię licencji wspólnotowej na międzynarodowy transport opadów. Istotne są także szczegółowe informacje na temat pojazdów, którymi transportowane będą odpady, jak ksero dowodu rejestracyjnego. Dodatkowo należy przedłożyć pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności z kraju, w którym została ona zarejestrowana, jak też potwierdzenie, iż przedsiębiorstwo nie posiada zaległości płatniczych, jeśli chodzi o ZUS.

Z uwagi na dużą liczbę odpadów, jakie obecnie występują w przemyśle, transport międzynarodowy podlega szeregowi przepisów i nom. Bardzo ważne jest dopilnowanie wszelkiego rodzaju formalności, jak również uzyskanie stosownych wpisów do rejestrów krajowych oraz międzynarodowych. Wynika to z faktu, iż każdy kraj prowadzi własną ewidencję odpadową. Pomogło to w znaczącej redukcji odpadów, które składowano w sposób niebezpieczny dla środowiska lub zdrowia pracowników.